นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับประเทศไทย

โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราก่อนจะซื้อของจาก philosophy.co.th หรือเข้าไปที่ philosophy.co.th หากท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและวิธีที่เราจัดการข้อมูลของท่าน ขอให้ท่านออกจาก philosophy.co.th ทันที

เมื่อท่านให้ข้อมูลเราผ่าน philosophy.co.th เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน สิ่งสำคัญคือท่านต้องเข้าใจว่าเราเก็บข้อมูลอะไรเกี่ยวกับท่านในขณะที่ท่านเข้ามา และเราทำอะไรกับข้อมูลนั้นบ้าง เรามีนโยบายเข้มงวดที่จะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลใดไม่ว่าด้วยเหตุใด หากท่านมีข้อสงสัยและ/หรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลท่าน สามารถติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราได้ที่หมายเลข +66 2168 8181 หรือส่งอีเมล์ไปที่ philosophythailand@luxasiasiam.com

การเข้าไปที่ philosophy.co.th อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเงื่อนไขการใช้งานของเรา และโปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลที่ท่านให้แก่ philosophy.co.th การสื่อสารกับ philosophy.co.th และบริษัท โคตี้ เพรสทีจ เซาท์อีสต์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น โดยไม่ใช้บังคับกับข้อมูลหรือการสื่อสารอื่นใดที่อ้างถึง philosophy ตัวอย่างเช่น การสื่อสารจากร้านค้าออนไลน์หรือร้านค้าที่มีหน้าร้าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือนมิถุนายน 2559

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่เก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของท่าน ยกเว้นเมื่อท่านตกลงให้ข้อมูลนั้นแก่เราหรือคู่ค้าหรือบริษัทในเครือของเรา ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านตัดสินใจกรอกแบบลงทะเบียนผู้ใช้หรือทำแบบสำรวจออนไลน์ ท่านอาจต้องใส่ข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลติดต่อของท่าน (ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์) กลุ่มอายุ เพศ และปัญหาเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือเครื่องสำอาจ แบรนด์ และสินค้าที่ท่านใช้ หากท่านตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า เราก็จำเป็นต้องทราบที่อยู่จัดส่งและที่อยู่วางบิล หมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุด้วย และเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การลงทะเบียนที่ philosophy.co.th ต้องใส่ชื่อผู้ใช้/อีเมล์ และรหัสผ่านด้วย หากท่านไม่ประสงค์จะให้เราเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของท่าน โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราหรือ คู่ค้าของเรา

ขณะที่ท่านส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านที่ philosophy.co.th อยู่นั้น ท่านยินยอมให้มีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

การสื่อสารแบบเลือกรับและการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก

หากท่านซื้อของที่ philosophy.co.th หรือเลือกรับการสื่อสารในขั้นตอนการลงทะเบียนหรือในเวลาอื่นๆ ขณะที่ท่านส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล ท่านตกลงให้บริษัทด้านการตลาดที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อช่วยเหลือเราในการเตรียมพื้นที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเก็บข้อมูลของท่าน และอาจช่วยเหลือในการบำรุงรักษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเป็นครั้งคราว ซึ่งท่านอาจได้รับการสื่อสารจากทาง philosophy.co.th หรือบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว

เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อนำไปใช้ทำตลาดสินค้าหรือบริการของบุคคลดังกล่าวไปยังท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ถ้าท่านซื้อของ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อนำไปใช้ทำตลาดสินค้าหรือบริการของบุคคลดังกล่าวไปยังท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ถ้าท่านซื้อของ

เราอาจจ้างบริษัทและบุคคลอื่นๆ มาทำหน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแทนเรา ยกตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือลูกค้า บริษัทที่ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริษัทที่ให้บริการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อหรือประสานงานด้านไปรษณีย์ ห้างร้านที่รับวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ให้บริการด้านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลภายนอกดังกล่าวแทนเรา หรือได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ แต่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์อื่นใดได้ ข้อมูลของท่านอาจถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่อาจตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกที่มีฐานอยู่ในประเทศอื่น เพื่อประมวลผลข้อมูลดังกล่าวแทนเรา เราจึงเลือกคู่ค้าอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าของเราจะปฏิบัติตามแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดอย่างเคร่งครัด และจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลของท่าน หากท่านไม่ประสงค์จะรับการสื่อสารแบบเลือกรับการสื่อสารดังกล่าว โปรดอย่าเลือกรับการสื่อสารเหล่านี้

หากท่านเลือกที่จะเข้าร่วมในการส่งเสริม ชิงโชค สำรวจ ทำแบบสอบถาม หรืองานอื่นๆ ในระหว่างที่ท่านเข้าไปที่ philosophy.co.th ก็อาจมีการแบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของงานนั้นๆ โดยต้องได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากท่าน

ตัวเลือก / การเลือกไม่รับการสื่อสาร

ท่านมีสิทธิที่จะเลือกไม่รับการสื่อสารในอนาคตจาก philosophy.co.th ขณะซื้อของที่ philosophy.co.th ลงทะเบียน หรือให้ข้อมูลติดต่อของท่านแก่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา และท่านสามารถเปลี่ยนได้ตามความพึงพอใจของท่านได้ทุกเมื่อโดยการแก้ไขข้อมูลของท่านด้วยการเอาเครื่องหมายในกล่องสี่เหลี่ยมตอบรับการสื่อสารออก หรือจะคลิกที่ลิงค์ “unsubscribe” (เลิกติดตาม) ที่ด้านล่างของอีเมล์ที่ท่านได้รับจากเราและทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ก็ได้ แต่การยกเลิกรับการสื่อสารของท่านจะไม่มีผลทันที ซึ่งทางเราจะทำการยกเลิกรับการสื่อสารของท่านทันทีที่ทำได้ภายในเวลาอันสมควร

การใช้ข้อมูลที่เก็บ

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลติดต่อ เช่น ด้วยการลงทะเบียนที่ philosophy.co.th ส่งอีเมล์ไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา หรือส่ง คำสั่งซื้อ เราก็อาจส่งการแจ้งเกี่ยวกับบริการของ philosophy.co.th ให้ท่านทราบ หรือติดต่อท่านเกี่ยวกับคำขอบริการลูกค้าหรือ คำสั่งซื้อของท่าน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทุกคนจะได้รับอีเมล์ต้อนรับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน การสื่อสารประเภทเหล่านี้จำเป็นต้องมีเพื่อให้บริการท่าน ตอบปัญหาของท่าน และให้บริการลูกค้าในระดับสูงที่ philosophy.co.th มีให้แก่ลูกค้า

เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากท่านแบบรวมๆ (ไม่สามารถระบุตัวบุคคล) เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น การจัดทำสถิติและ แผนการตลาด และเราอาจเก็บ จัดเก็บ หรือเก็บสะสมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวกับการใช้ philosophy.co.th ของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับว่าหน้าเพจไหนของเราที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งท่านตกลงให้เราแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลกับบริษัทในเครือ ผู้รับอนุญาต และคู่ค้าของเราได้

การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลใด รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล ตามที่เราพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ขั้นตอนทางกฎหมาย คำสั่งศาลหรือทางการปกครอง หรือคำขอของรัฐ และเราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงข้อมูล ที่สามารถระบุตัวบุคคล กับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการฉ้อฉลเครดิตด้วย

การใช้คุกกี้และแฟ้มบันทึก (log files)

เราอาจใส่ “คุกกี้” ในฮาร์ดดิสก์เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อให้เราจำได้ว่าท่านเป็นผู้ใช้ที่กลับมาใหม่ และสร้างประสบการณ์ให้ท่านตามสไตล์ของท่าน คุกกี้เป็นข้อมูลที่ช่วยให้เราติดตามและพุ่งเป้าไปที่ความสนใจของท่านได้ โดยคุกกี้จะถูกเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของท่านจนกว่าท่านจะลบออก เราอาจใช้คุกกี้ชั่วคราว “เฉพาะช่วงเวลา” ช่วยท่านเลือกซื้อสินค้าด้วย คุกกี้เหล่านี้ จะหมดอายุเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถให้เว็บบราวเซอร์แจ้งเตือนหรือปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติก็ได้ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ท่านก็ยังใช้ philosophy.co.th ได้อยู่ แต่อาจถูกจำกัดการใช้คุณสมบัติบางประการ

ลิงค์ของบุคคลภายนอก

philosophy.co.th อาจมีลิงค์ที่ไปยังหรือมาจากเว็บไซต์อื่น โปรดรับทราบว่าเราไม่รับผิดชอบการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เราเก็บจาก philosophy.co.th เท่านั้น เราสนับสนุน ให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่ท่านเชื่อมไปจาก philosophy.co.th หรือเข้าไป

เฟซบุ๊ก

หากท่านคลิกถูกใจหรือแสดงข้อคิดเห็นใน philosophy.co.th โดยใช้ปลั๊กอินพิเศษของเฟซบุ๊ก กิจกรรมของท่านก็อาจถูกแสดงในเฟซบุ๊กให้เพื่อนในเฟซบุ๊กของท่านที่เข้าไปที่ philosophy.co.th เห็น เราจึงสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเฟซบุ๊กสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแจ้งเปลี่ยนแปลง

เราอาจมีการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งนโยบายที่เปลี่ยนแปลงให้ทราบตรงนี้ และเนื่องจากเราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ จึงแนะนำให้ท่านอ้างถึงหรืออ่านโนบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ อนึ่ง สิทธิของเราในการใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาที่ใช้ข้อมูล หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานะการเลือกรับการสื่อสารของท่านและวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะแจ้งขออนุญาตจากท่าน

การปรับปรุงข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ/หรือแก้ไขข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลที่ท่านให้เราไว้ได้โดยโทรไปที่หมายเลข +66 2168 8181 หรือส่งอีเมล์ไปที่ philosophythailand@luxasiasiam.com หากท่านเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยเข้าใช้บัญชีของท่านผ่านลิงค์เข้าใช้ระบบของ philosophy.co.th หรือจะแจ้งให้เราปิดการใช้งานบัญชีของท่านก็ได้โดยโทรหาเราที่หมายเลข +66 2168 8181 หรือส่งอีเมล์ไปที่ philosophythailand@luxasiasiam.com

เรายินดีรับความคิดเห็นของท่าน

เราได้ดำเนินมาตรการเป็นอย่างดีเพื่อให้การเข้าไปที่ philosophy.co.th ของท่านเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม และเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว กรุณาโทรติดต่อเราที่หมายเลข +66 2168 8181 หรือส่งอีเมล์ไปที่ philosophythailand@luxasiasiam.com

ความปลอดภัย

เราดำเนินมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งขณะออนไลน์และออฟไลน์ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของ philosophy.co.th สามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลข +66 2168 8181 หรือส่งอีเมล์ไปที่ philosophythailand@luxasiasiam.com