สีผิวไม่สม่ำเสมอ & ผิวไม่เรียบเนียน
สีผิวไม่สม่ำเสมอ & ผิวไม่เรียบเนียน